Garantija

Bebru galdniecībā izgatavotajiem logiem un durvīm mēs dodam garantiju (2 gadi), kuras laikā veicam bezmaksas apkalpošanu un novēršam produkcijas bojājumus, ja tādi radušies mūsu vainas dēļ. Garantija iestājas no brīža, kad saražotā produkcija nodota Pasūtītājam pie nosacījuma, ka ir ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības un sekojoši noteikumi:

• Transportējot vai uzglabājot, durvis vai logus ir jānovieto vertikālā stāvoklī 85-90° leņķī, ievērojot virzienu, kādā tie paredzēti iemontēt ailēs. Ja tas nav iespējams, tie ir jānovieto ar eņģēm uz leju;

• Uzglabāšanas telpām jābūt labi vēdināmām ar gaisa relatīvo mitrumu 50 - 70%;

• Pēc durvju vai logu iemontēšanas ailēs, montāžas putas ar apmetumu ir jānosedz ne vēlāk kā 3 - 4 nedēļu laikā;

• Celtniecības darbu veikšanas laikā aizsedzot durvis vai logus ar aizsargplēvēm, ir jāizmanto speciālās krāsotāju ārdarbu līmlentas uz PVC bāzes. Līmlentas ir jānoņem vēlākais 2 nedēļas pēc to uzlīmēšanas;

• Aizliegts uz vērtnēm kārt smagumus;

• Aizliegts durvju vai logu fiksācijai starp vērtni un rāmi ievietot jebkādus priekšmetus. Kā arī atstāt tos atvērtus bez uzraudzības;

• Pakešu logu atvēršanai ievērot fiksētos roktura stāvokļus:

o 0° - aizvērtais stāvoklis,

o 90° - atvērtais stāvoklis,

o 180° - aktīvās vēdināšanas stāvoklis;

• Durvis vai logus aizliegts izmantot kā nesošās konstrukcijas;

• Sargāt furnitūru no svešķermeņu iekļūšanas (celtniecības putekļi, gruži u.tml.).

• Furnitūras kustīgās daļas reizi gadā ir jāelļo ar minerāleļļu.

• Durvis vai logus aizliegts mazgāt ar agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem.

• Sargāt durvju vai loga koka daļas no mehāniskiem bojājumiem.

Mēs neatbildam par mehāniskiem bojājumiem un citiem defektiem, kas radušies nepareizas logu ekspluatācijas rezultātā.